top of page

VACATURES

LEERCOACH MET EXPERTISE

WAT DOET EEN LEERCOACH MET EXPERTISE

Je volledige opdracht bestaat uit verschillende delen. Een deel van je opdracht presteer je tijdens de
schooluren* en een deel buiten de schooluren.

(* een voltijdse leercoach is voltijds aanwezig tijdens de schooluren.)
COACHING VAN DE GROEP
 • Je bent leercoach van een heterogene coachgroep leerlingen van de eerste, tweede of derde graad.

 • In deze coachgroep zitten leerlingen van verschillende leerjaren en studierichtingen samen.

 • Je begeleidt deze groep in het samenleven en samenwerken.

 • Je werkt samen met de leerlingen aan de dynamiek en het welbevinden in de groep.

 • Je zit dagelijks samen met je coachgroep tijdens de dagstart en de dagafsluit en wekelijks tijdens de coachraad.

 

INDIVIDUELE COACHING EN EVALUATIE
 • Je coacht de leerlingen van jouw coachgroep in hun leerproces en in hun ontwikkeling.

 • Je hebt wekelijks een coachgesprek met elke leerling uit jouw coachgroep.

 • Je begeleidt de leerlingen bij hun challenges en andere leervragen.

 • Je gebruikt samen met de leerling actief de Voortgangsmonitor en de Challengemonitor om zo zicht te houden op het leerproces.

EXPERTISE
 • Je bent (mede)verantwoordelijk voor jouw vakgebied.

 • Binnen jouw vakgebied organiseer je een divers aanbod (instructie- en vragenmomenten, gezamenlijke leertrajecten en ander aanbod) en begeleid je challenges met het oog op de sleutelcompetenties en eindtermen.

 • Je volgt het leerproces van de leerlingen op in de Voortgangsmonitor en je houdt je collega’s op de hoogte van de voortgang van de leerlingen.

 • Je overlegt regelmatig met je collega’s experten over jullie aanpak.

 
PLANNING EN VOORBEREIDING
 • Je bereidt instructiemomenten en overlegmomenten, e.a. voor.

 • Je werkt de Voortgangsmonitor en Challengemonitor bij.

 • Je verwerkt mails en andere administratie.

PROFIEL & ERVARING

 • Je staat volledig achter de pedagogische visie én achter de praktische uitvoering ervan. 

 • Je beschikt over pedagogische bekwaamheid.

 • Je hebt ervaring in en affiniteit met vernieuwend of methode onderwijs (lager of secundair). 

 • Je hebt ervaring in het werken met jongeren (binnen onderwijs en/of jeugdwerk). 

 • Je hebt ervaring met (gedifferentieerd) onderwijs.

WAT BIEDEN WIJ

 • We bieden jou een contract ‘Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur’ (TABD) voor schooljaar 2023-2024, in het ambt leraar SO, met kans op verlenging en TADD.

 • We bieden intensieve aanvangsbegeleiding tijdens het zomeroverleg en d.m.v. individuele coaching en starterscoaching. De MET is een plaats waar jouw leerproces en groeiscenario tijd krijgt om zich te ontplooien. Experimenteren, successen vieren en reflecteren wordt sterk aangemoedigd binnen de werking.

 • Je wordt opgenomen in een dynamisch team waarin feedback en open communicatie centraal staan.

 • Het nodige materiaal wordt ter beschikking gesteld waaronder het gebruik van een Chromebook (vanaf een halftijdse betrekking).

WAAR EN HOE SOLLICITEREN

STAP 1: CV EN BRIEF

 1. Bezorg ons je CV en je motivatiebrief op sollicitaties@demet.eu 

 2. Vermeld hierin heel expliciet waarom je voor De MET kiest. Kijk hierbij goed naar de functieomschrijving, het gevraagde profiel en ons aanbod.

 3. We laten jou snel weten of we je graag uitnodigen voor een gesprek!

 

STAP 2: GESPREK

 • Doel van het gesprek: we gaan graag na of je alle aspecten van een job op De MET kent en begrijpt en of je je daarvoor kan engageren.

 • We polsen graag naar jouw visie en aanpak, naar jouw doelen en wensen. En er is ruimte voor al jouw vragen.

Word leercoach

Als leercoach coach je een groep van 14 leerlingen uit de eerste, tweede of derde graad.
 

Word expert

Als expert zet je jouw specifieke vakkennis in in de eerste, tweede of derde graad.
bottom of page