top of page

De MET Tielt-Winge

INFOMOMENT & OPENDEUR

Infomoment (online)​​

Maandag 13 februari 2023 om 19.30 u.

> meld je hier aan voor het infomoment

Opendeur​​

Zaterdag 18 maart 2023 (uren nader te bepalen)

> vrije inloop (zonder aanmelden)

INSCHRIJVEN


Schooljaar 2022-2023​​

De bestaande wachtlijsten zijn vervallen op de vijfde schooldag van oktober 2022.

Nog inschrijven voor dit schooljaar kan enkel indien er vrije plaatsen zijn. Er zijn momenteel geen vrije plaatsen.

Schooljaar 2023-2024

AANBOD TWEEDE GRAAD

In de tweede graad kan je kiezen tussen verschillende studierichtingen die "kernen" worden genoemd:

Kern 1

Maatschappij en Welzijn
(dubbele finaliteit)

 

Kern 2

Economische Wetenschappen (domeinoverschrijdende doorstroom finaliteit)

Kern 3

Bedrijf en Organisatie

(dubbele finaliteit)

Kern 4

Latijn

(domeinoverschrijdende doorstroom finaliteit)

Kern 5

Humane Wetenschappen

(domeinoverschrijdende doorstroom finaliteit)

Naast de kern kan je ook kiezen voor een bepaalde "focus".

 Lees er hier meer over! 

LOCATIE

 

Tiensesteenweg 2
Sint-Joris-Winge (Tielt-Winge)

 

De MET huist in het oude gemeentehuis in het centrum van Sint-Joris-Winge en maakt ook gebruik van enkele lokalen in GC De Maere.

Deze locatie is vlot bereikbaar, heel gezellig en heeft een leuke buitenruimte achter het gebouw en nog meer buitenruimte en sportvelden in de onmiddellijke omgeving.

 

AANBOD

Eerste middelbaar
 • 1A // met of zonder optie Latijn 

 • 1B

Tweede middelbaar
 • 2A // basisoptie Economie en organisatie

 • 2A // basisoptie Klassieke talen 

 • 2A // basisoptie Maatschappij en welzijn 

 • 2A // basisoptie Moderne talen en wetenschappen

 • 2B //basisoptie Opstroom

Derde middelbaar 
 • 5 kernen (zie verder) - vanaf schooljaar 2023-2024

Vierde middelbaar
 • 5 kernen (zie verder) - vanaf schooljaar 2024-2025
Vijfde middelbaar
 • vanaf schooljaar 2025-2026
Zesde middelbaar
 • vanaf schooljaar 2026-2027

TEAM

Coaches

Experten

Coördinatie

Zorg
Secretariaat

Klik op de naam om te mailen!

IMG_1422.HEIC
bottom of page