top of page

De MET Tielt-Winge

INSCHRIJVEN

  • Inschrijven voor het eerste middelbaar kan op De MET zelf. Bel het secretariaat voor een afspraak op 0456/62 54 84.
  • Inschrijven voor de hogere jaren kan via dit formulier

EERSTE GRAAD

 
Eerste middelbaar
  • 1A // met of zonder optie Latijn 

  • 1B

Tweede middelbaar
  • 2A // basisoptie Economie en organisatie

  • 2A // basisoptie Klassieke talen 

  • 2A // basisoptie Maatschappij en welzijn 

  • 2A // basisoptie Moderne talen en wetenschappen

  • 2B //basisoptie Opstroom

TWEEDE GRAAD

Derde middelbaar en vierde middelbaar

(Vierde middelbaar vanaf schooljaar 24-25)

Lees hier alles over onze studierichtingen! 

 

Kern 1 // Maatschappij en Welzijn

(dubbele finaliteit - TSO)
 

Kern 2 // Economische Wetenschappen

(domeinoverschrijdende doorstroom finaliteit - ASO)

Kern 3 // Bedrijf en Organisatie

(dubbele finaliteit - TSO)

Kern 4 // Latijn

(domeinoverschrijdende doorstroom finaliteit - ASO)

Kern 5 // Humane Wetenschappen

(domeinoverschrijdende doorstroom finaliteit - ASO)

DERDE GRAAD

Vijfde middelbaar vanaf schooljaar 25-26

Zesde middelbaar vanaf schooljaar 26-27

LOCATIE

Tiensesteenweg 2
Sint-Joris-Winge (Tielt-Winge)

 

De MET huist in het oude gemeentehuis in het centrum van Sint-Joris-Winge en maakt ook gebruik van enkele lokalen in GC De Maere.

Deze locatie ligt in het centrum van Sint-Joris-Winge en is zeer vlot bereikbaar. Er is een leuke buitenruimte aan het gebouw en nog meer buitenruimte en sportvelden in de onmiddellijke omgeving.

KALENDER

Raadpleeg de kalender voor schooljaar 2023-2024 hier.

ONS CLB

 

VCLB Brabant-Oost, https://www.vrijclb.be/vrijclbbrabantoost#contact

ONS LEERSTEUN-CENTRUM

ONWOB

0470/11.13.54

onw.oostbrabant@onwob.be, , www.onwob.be

bottom of page