top of page

De MET Tielt-Winge

INSCHRIJVEN VOOR SCHOOLJAAR 2023-2024

Eerste middelbaar A en B

Hogere jaren (2, 3)

 • Aantal vrije plaatsen:

  • 2e middelbaar: minstens 2

  • 3e middelbaar: minstens 8

 • Start inschrijvingen hogere jaren: maandag 03/07/2023 om 11u via een online formulier op deze website. 

AANBOD EERSTE GRAAD

 

Eerste middelbaar

 • 1A // met of zonder optie Latijn 

 • 1B

Tweede middelbaar

 • 2A // basisoptie Economie en organisatie

 • 2A // basisoptie Klassieke talen 

 • 2A // basisoptie Maatschappij en welzijn 

 • 2A // basisoptie Moderne talen en wetenschappen

 • 2B //basisoptie Opstroom

Derde middelbaar 

 • 5 kernen (zie verder) - vanaf schooljaar 2023-2024

Vierde middelbaar

 • 5 kernen (zie verder) - vanaf schooljaar 2024-2025

Vijfde middelbaar

 • vanaf schooljaar 2025-2026

Zesde middelbaar

 • vanaf schooljaar 2026-2027

AANBOD TWEEDE GRAAD

Derde middelbaar

Je kan kiezen tussen verschillende studierichtingen die "kernen" worden genoemd:

Kern 1 // Maatschappij en Welzijn

(dubbele finaliteit - TSO)
 

Kern 2 // Economische Wetenschappen

(domeinoverschrijdende doorstroom finaliteit - ASO)

Kern 3 // Bedrijf en Organisatie

(dubbele finaliteit - TSO)

Kern 4 // Latijn

(domeinoverschrijdende doorstroom finaliteit - ASO)

Kern 5 // Humane Wetenschappen

(domeinoverschrijdende doorstroom finaliteit - ASO)

Naast de kern kan je ook kiezen voor een bepaalde "focus".

Lees er hier meer over! 

TEAM

Coaches

Experten

Lokale coördinatie

Zakelijke coördinatie

Zorg

Secretariaat

LOCATIE

Tiensesteenweg 2
Sint-Joris-Winge (Tielt-Winge)

 

De MET huist in het oude gemeentehuis in het centrum van Sint-Joris-Winge en maakt ook gebruik van enkele lokalen in GC De Maere.

Deze locatie is vlot bereikbaar, heel gezellig en heeft een leuke buitenruimte achter het gebouw en nog meer buitenruimte en sportvelden in de onmiddellijke omgeving.

bottom of page