PIJLERS

2

MET goesting

Op De MET mag je zijn wie je bent, met al je dromen en wensen, met je sterktes en werkpunten, met je vragen en meningen, met je talenten en interesses.

We geloven dat iedereen graag wil leren, dus ook jij. We vertrekken van waar jij nieuwsgierig naar bent, van wat jou boeit en waar jij graag meer over wil weten. Gaandeweg leer je jouw persoonlijke traject vorm te geven en je eigen werkplan uit te denken, samen met je coach. Stap voor stap bouwen we kennis en kunde uit om zo de doelen te realiseren.

Op De MET is er ruimte om te reflecteren en te ervaren. Op regelmatige momenten bekijkt de coach samen met jou je leerproces. Hierin is jouw stem even belangrijk als die van de coach, het schoolteam of je ouders.

We evalueren door continue feedback en opvolging. De coach bespreekt met jou hoe je in je vel zit, hoe het leren voor jou verloopt, waar je nog hulp nodig hebt, welke doelen behaald zijn, welke prestaties geleverd zijn en waar je nog in wil en kan groeien. Reflectiemomenten helpen jou om je leertraject vorm te geven en in handen te nemen. In de digitale voortgangsmonitor wordt genoteerd welke eindtermen al bereikt zijn en welke nog op de planning staan. Zo volgen we samen het leerproces op.

© Copyright 2020 De MET

  • De MET Facebook
  • De MET instagram