top of page

MET elkaar

COACHGROEPEN

Bij De MET kiezen we bewust voor kleine groepen. Leerlingen zitten niet per leerjaar of richting samen maar in een groep met verschillende leerjaren en studierichtingen door elkaar. Dit motiveert leren van elkaar, de zorg voor elkaar en peer-teaching waarbij men iets ingewikkelds leert uitleggen op ieders niveau. 

We geloven dat leerlingen zo heel veel van en MET elkaar kunnen leren en elkaar ook echt goed leren kennen.

LEERCOACHES
EN EXPERTEN

Elke leerling wordt begeleid door een eigen leercoach. Wekelijks heb je jouw coach een halfuur helemaal voor jou alleen tijdens het wekelijks coachgesprek. Hierin bespreek je jouw planning, challenges en de voortgang in de tredevakken, maar ook hoe het voor jou loopt op De MET. 

Elke coach is ook expert in een bepaald vak. Zo staat een heel team van coaches en experten samen in voor de begeleiding van alle leerlingen.

SAMEN LEVEN, LEREN EN WERKEN

Een veilige en warme schoolcultuur vinden we essentieel. Daarom zetten we hier samen elke dag opnieuw op in. We hebben het over het samen leven, leren en werken tijdens de dagelijkse kringgesprekken, de wekelijkse coachraad en de maandelijkse De MET-raad.

We maken kennis met de principes van verbindende en herstelgerichte communicatie en leren hoe we deze kunnen inzetten. We leren dat ieders stem telt.

MET OUDERS

Als ouder/begeleider ben je partner in het leerproces van je kind. Onze coaches komen bij de start van het schooljaar daarom graag kennis maken tijdens een huisbezoek (enkel bij de eerstejaars). 

Doorheen het jaar neem je als ouder/begeleider deel aan de driehoeksgesprekken met je kind en zijn coach. 

Zet je je graag in voor de dagelijkse werking van De MET, dan ben je heel erg welkom in de ouderraad, de schoolraad of in één van de werkgroepen!

bottom of page