PIJLERS

3

MET elkaar

Op De MET telt elke stem: de jouwe, die van je ouders, je medeleerlingen, je coach en de experten. Samen werken we aan een fijne, positieve en veilige sfeer, waar iedereen zich goed kan voelen.

Op De MET zijn er geen jaarklassen maar kleine groepen van ongeveer 15 leerlingen van verschillende leeftijden. Elke dag staan we in de coachgroep stil bij wat er leeft binnen de groep en bij hoe we samenleven op school: elkaar steunen en inspireren, samen vallen en weer opstaan, naar elkaar luisteren en samen afspraken maken.

We leren van elkaar, door het presenteren van onze uitdagingen, door samen te werken, door elkaar uitleg te geven, door experts te bevragen, door op het startoverleg, de coachraad of De MET-raad te bespreken hoe we van de school een steeds betere leer-, leef- en werkplek maken.

Maar leren doen we niet enkel op school, dat doen we ook daarbuiten. Daarom bouwen we samen aan een lerend netwerk van mensen en plaatsen waar we kunnen bijleren. We leggen links met de buurt, de stad en haar bewoners, met bedrijven, met andere culturen en leefwerelden. De uitdagingen die men aangaat, beperken zich zelden tot het leven op school of thuis. Zo wordt leren levensecht.

De MET is een dynamisch leerhub in de stad. De stad is onze leer- en werkplek! We dromen van een stedelijke co-learning-space die De MET kan delen met startende ondernemers om samen uitdagingen aan te gaan, met vormingsorganisaties en creatievelingen. Met een levendige buurtbar die uitgebaat wordt door jongeren en een samenwerking met een ouderen- en kinderwerking, met open ateliers waar je na de schooluren kan werken en leren. We zoeken in samenwerking met de stad Leuven naar een locatie waar dit allemaal mogelijk wordt.

© Copyright 2020 De MET

  • De MET Facebook
  • De MET instagram