top of page

Waarom
we De MET
hebben opgericht


Levenslang leren

MET goesting 

MET elkaar 

MET een doe

OP EEN ANDERE MANIER DEZELFDE DOELEN VERWEZENLIJKEN

In De MET volgen we dezelfde eindtermen als alle andere erkende scholen in Vlaanderen. Onze leerlingen moeten dezelfde doelen behalen. Onze aanpak om deze doelen te behalen is echter anders. 

 

We kiezen voor:

  • een zeer sterk gedifferentieerd aanbod;

  • van sterk begeleid tot zelfstandig werk;

  • met een persoonlijke leercoach voor elke leerling;

  • waar authentieke verbinding, connectie en gelijkwaardigheid centraal staat.

 

Door onze aanpak stijgt de betrokkenheid van de leerling, is de leerwinst hoger en blijft de goesting om te leren levenslang behouden.

De MET GEEFT JE GOESTING OM EEN LEVEN LANG TE LEREN

De MET scholen zijn onafhankelijke, erkende en gesubsidieerde middelbare scholen die in 2019 opgericht zijn door enkele gedreven, ondernemende leerkrachten, onderwijsprofessionals van CEGO en ouders. Met de steun van het Transitieprogramma Leven, leren en werken in 2050 van ESF en de Vlaamse Overheid.

De MET heeft een unieke onderwijsaanpak ontwikkeld, die gebaseerd is op

Reeds meer dan 500 jongeren en hun ouders kozen voor het onderwijs van De MET en geven hiermee vertrouwen aan onze visie. Reeds meer dan 60 leerkrachten kozen ervoor De MET enthousiast mee vorm te geven als coach of expert!

"De MET gaat terug naar de essentie van leren," 
- de onderwijsinspectie (bij de toelichting van het inspectieverslag uit 2019-2020)

LANG LEVEN LEREN!

Lees het interview met Elke Geuens, Griet Mertens en Helga Schepers over de uitdagingen en de droom die aan De MET ten grondslag lag, de realisaties en successen, de geleerde lessen en hoe zij de toekomst zien.
Elke Geuens en Griet Mertens zijn mede-oprichters van De MET.

Onderwijs Hybride Organiseren
– Maak van je school een leerhub.

Mariet Vrancken - innovator binnen het secundair- en volwassenenonderwijs

3 oktober 2023

 

Een school moet vandaag de dag niet meer gezien worden als een instituut dat op zichzelf staat, maar als onderdeel van een lerend netwerk. Het is de plaats waar kennisexperten en leerlingen samenkomen om te leren, kennis te delen en te co-creëren.

Dit boek, uitgegeven door LannooCampus, bevat praktische tips om zowel op het niveau van de leerling, de leraar als het bestuur te zorgen voor meer flexibiliteit en ownership. Dankzij het handige stappenplan transformeer je ook jouw school tot een echte hybride organisatie.

-

In haar boek haalt Mariet heel wat voorbeelden aan van innovatieve hybride structuren. Ook De MET wordt uitvoerig beschreven!

Mariet Vrancken is mede-oprichter van De MET.

Snel samen beslissen in 7 stappen

Annelies Somers, pedagogisch coördinator in Klasse

23 augustus 2023

Met een groter team toch samen beslissen: De MET Leuven zocht naar een doeltreffende aanpak. Uit de blokkendoos van Sociocratie 3.0 rolden 7 stappen om inclusief en efficiënt te vergaderen.
Website_Handgebaren.png
bottom of page