top of page

Waarom
we De MET
hebben opgericht


Levenslang leren

MET goesting 

MET elkaar 

MET een doe

De MET GEEFT JE GOESTING OM EEN LEVEN LANG TE LEREN

De MET leerhubs zijn onafhankelijke, erkende en gesubsidieerde middelbare scholen die in 2019 opgericht zijn door enkele gedreven, ondernemende leerkrachten en ouders. Met de steun van het Transitieprogramma Leven, leren en werken in 2050 van ESF en de Vlaamse Overheid.

De MET leerhubs zijn opgericht vanuit de nood aan een andere manier om onderwijs voor middelbare scholieren vorm te geven binnen onze veranderende wereld.

"De wereld verandert razendsnel. Door technologische ontwikkelingen zullen er banen verdwijnen en nieuwe bijkomen. De banen die blijven, zullen onherkenbaar zijn. Ook andere evoluties, zoals de vergrijzing en de klusjeseconomie, dwingen ons om anders na te denken over school, jobs en loopbanen. De structuren van onderwijs of arbeidsmarkt oplappen of verbouwen zal niet volstaan. We zullen leren en werken op een heel nieuwe leest moeten schoeien."  (uit de visie Leven, leren en werken in 2050)

De MET heeft een unieke onderwijsaanpak ontwikkeld, die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring van praktijktoepassingen zoals de Agorascholen.

Reeds 375 jongeren en hun ouders kozen voor het onderwijs van De MET en geven hiermee vertrouwen aan onze visie. Reeds meer dan 50 leerkrachten kozen ervoor De MET enthousiast mee vorm te geven als coach of expert!

"De MET gaat terug naar de essentie van leren," 
- de onderwijsinspectie (bij de toelichting van het inspectieverslag uit 2019-2020)

OP EEN ANDERE MANIER DEZELFDE DOELEN VERWEZENLIJKEN

In De MET volgen we dezelfde eindtermen als alle andere erkende scholen in Vlaanderen. We hebben dezelfde doelen. Onze aanpak om deze doelen te verwezenlijken is echter anders.

De MET gaat samen met jongeren op zoek naar een gepersonaliseerde leerroute. De jongeren krijgen geen standaardroute aangeboden, maar ontwikkelen samen met hun leercoach een eigen pad. Hierdoor stijgt hun betrokkenheid, is de leerwinst hoger en blijft de goesting om te leren behouden. Coaches begeleiden de leerlingen, zodat ze steeds meer eigenaarschap (leren) nemen over hun eigen leren en over hun eigen gedrag.

LANG LEVEN LEREN!

Lees het interview met Elke Geuens, Griet Mertens en Helga Schepers over de uitdagingen en de droom die aan De MET ten grondslag lag, de realisaties en successen, de geleerde lessen en hoe zij de toekomst zien.

Snel samen beslissen in 7 stappen

Annelies Somers, pedagogisch coördinator in Klasse

23 augustus 2023

Met een groter team toch samen beslissen: De MET Leuven zocht naar een doeltreffende aanpak. Uit de blokkendoos van Sociocratie 3.0 rolden 7 stappen om inclusief en efficiënt te vergaderen.
Website_Handgebaren.png
bottom of page