top of page
DSC00544_edited_edited.png

Waarom we De MET opgericht hebben

 

 

Levenslang leren

op jouw maat &

met een hoge impact

LEVENSLANG LEREN WORDT DE NORM

Onze wereld is in verandering. Levenslang leren wordt de norm. Daarom is het belangrijk dat je de goesting behoudt om te blijven leren, dat je de nodige vaardigheden hebt om snel en flexibel nieuwe kennis op te doen en om samen te werken met anderen. De MET biedt de juiste context om dit te leren. 

JE VERDIENT EEN EIGEN LEERROUTE

Onze wereld is divers. Iedereen is uniek en heeft andere noden. Daarom behandelen we op De MET iedereen ongelijk en zoeken we voor iedereen een eigen aanpak en een eigen leerroute. Zo zorgen we voor een leeromgeving die jou motiveert en waarin jij kan groeien en bloeien. 

EEN LEREND NETWERK IS EEN MUST

We leren overal en altijd en via verschillende kanalen. In De MET breng je al deze kennis en vaardigheden samen. Je leert kritisch kijken naar verschillende bronnen en je leert kijken vanuit verschillende standpunten. Daarom is het vanzelfsprekend dat we het leren niet beperken tot een schoolse context. We bouwen samen aan een lerend netwerk in De MET maar ook daarbuiten. 

ONDERWIJS MET EEN HOGE IMPACT

De MET is een leerhub met een unieke leeraanpak die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek dat bekend werd als het High Impact Learning (HILL)-model enerzijds en jarenlange praktijkervaring van praktijktoepassingen zoals de Agorascholen. 

 

De MET formuleert een antwoord op de maatschappelijke vraagstukken waar we in het huidige onderwijsstelsel tegenaan lopen. In De MET willen we een leeromgeving die jongeren motiveert en recht doet aan de verschillen tussen jongeren. 

De MET gaat over autonoom leren. Coaches begeleiden de leerlingen, zodat ze steeds meer eigenaarschap (leren) nemen over hun eigen leren. Samen met de coach bepaalt de jongere wat op een bepaald moment zinvol is en wat niet. Het gevolg is dat iedereen zijn eigen leerroute volgt.

Autonoom leren betekent niet ‘in je eentje leren’. Leren vindt altijd plaats te midden van en samen met anderen, binnen en buiten een groep. Die autonomie is onlosmakelijk verbonden met vrijheid én verbondenheid. Elke leerling garandeert die autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheid ook voor zijn of haar medeleerlingen. Rekening houden met elkaar en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor elkaars autonomie en vrijheid. Kortom: vrijheid, maar geen vrijblijvendheid.

De coaches spelen een sleutelrol in deze dynamiek en in dit pedagogisch klimaat.

TRANSITIE IN LEREN

De MET is één van de transitieprojecten binnen het Transitieprogramma Leven, leren en werken in 2050 van ESF en de Vlaamse Overheid. 

Transitieprojecten tonen de weg vooruit, creëren bewustzijn en ontwikkelen (gedeelde) kennis rond de systeemveranderingen die nodig zijn om de transitie te versnellen. 

In een transitie ontstaat een beweging van een zekere realiteit naar een nieuwe realiteit. Welke bewegingen De MET maakt, kan je kort samengevat vinden in volgend schema.

Copy of ESF van naar.png
DSC_0122.jpg

7x DE MET-PRINCIPES VOOR THUIS

Elke Geuens, één van de oprichters van De MET vertelt: “DE MET-principes kan je ook prima thuis toepassen." Lees er meer over in het artikel dat verscheen op Maison Slash.

BEZOEK DE MET - voor professionals

Ben je benieuwd naar hoe De MET werkt in de praktijk? Kom dan zeker eens een kijkje nemen op één van onze bezoekdagen. Het zijn de leerlingen die je vertellen hoe alles werkt en die je rondleiden. Ook de  leercoaches staan je te woord.

 

Mariet Vrancken, onderwijsdeskundige en mede-oprichter van De MET, vertelt je hoe je dit in je eigen schoolpraktijk zou kunnen integreren en hoe je onderwijsinnovatie echt een plek kan geven op jouw school.

Ondertussen bezochten al 50 leerkrachten en 40 directies De MET!

bottom of page