PRIVACY POLICY

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming

Versie 1 - 07/09/2022

 

De MET vzw respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

De MET vzw, Bureel A, Ter Elstlaan 14, 3001 Heverlee
Ondernemingsnummer 0715959770

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De MET vzw verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we om te verwijzen naar De MET vzw. De MET vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de zakelijk coördinator van De MET vzw door te mailen naar info@demet.eu. U kunt ook terecht bij de zakelijk coördinator met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

 

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen, zoals bijvoorbeeld het inschrijven op onze nieuwsbrief of het aanmelden bij onze ledenpagina’s. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt. 

 

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. Daarnaast verwerken we uw identificatiegegevens, zodat we onze dienst aan u kunnen verlenen.

 

Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen enkel gegevens die we van u verkrijgen wanneer u deze zelf ingeeft via onze website in het kader van uw inschrijving op de nieuwsbrief of op de ledenpagina’s. Deze gegevens worden bijgehouden in het administratief gedeelte van ons websitebeheerder bij Wix. 

 

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt, zoals het ontvangen van onze nieuwsbrief of het inloggen op onze ledenpagina’s. 

 

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met anderen. Uw gegevens worden intern verwerkt door onze medewerkers. Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die uw gegevens verwerken. We bezorgen uw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle uit. 

 

Wat zijn uw rechten?

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kan ten allen tijde uw gegevens laten verwijderen. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet meer mogelijk om u de dienst te verlenen die u initieel wou.

U kunt daarvoor contact opnemen met de zakelijk coördinator via info@demet.eu

 

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.