Zoeken
  • De MET

Eerste infoavond was een succes!

Bijna 300 ouders en leerlingen kwamen op 25 januari 2019 afgezakt naar het STUK in Leuven voor de eerste infoavond van De MET. Met volle aandacht werd er geluisterd naar de uitleg van Hans, Dirk, Heleen en Griet. Tussendoor konden de aanwezigen vragen stellen via sms en daar werd gretig gebruik van gemaakt. Dank je wel voor jullie aanwezigheid en enthousiasme! We gaan nu op zoek naar een tweede datum voor een volgende infoavond. Weldra meer hierover!


0 keer bekeken

© Copyright 2020 De MET

  • De MET Facebook
  • De MET instagram