PIJLERS

1

MET een doel

Op De MET bieden we, in plaats van losse vakken in aparte uren, gepersonaliseerd (verregaand gedifferentieerd) onderwijs waarin alle leerdoelen aan bod komen en waardoor alle eindtermen van de Vlaamse overheid worden bereikt.

Alle inhouden komen aan bod in de volgende domeinen: klassieke & moderne talen, techniek & wetenschappen, humane wetenschappen, kunst & creatie, levensbeschouwing & filosofie en lichaam & gezondheid.

Op De MET werk je met een persoonlijke weekplanning die jouw coach samen met jou opstelt. Zo zorgen jullie er samen voor dat je jouw doelen bereikt. Je vertrekt hierbij van je eigen leervragen en onderzoekt deze aan de hand van uitdagingen. In een uitdaging vertrek je van wat jou aanspreekt, van een thema waar je veel vragen bij hebt, van een interesse die je wil uitdiepen of van een probleem dat je wil aanpakken.  Je coach helpt je ook je comfortzone te verlaten door uitdagingen te bespreken die je tot dan toe uit de weg bent gegaan. Soms werk je alleen aan een uitdaging, soms samen met medeleerlingen.

Je gaat in een vaste structuur met je onderzoeksvraag aan de slag. Je stelt eerst een stappenplan op waarin je bedenkt hoe je te werk zal gaan. In de onderzoeksfase zoek je vervolgens de nodige informatie op. Na de verwerkingsfase presenteer je de antwoorden op je onderzoeksvraag. Tot slot bespreek je met je coach wat goed ging en wat je een volgende keer nog kan verbeteren.

In masterclasses doe je met de hulp van de coaches, medeleerlingen, ouders of experts buiten De MET nieuwe kennis of vaardigheden op. Masterclasses worden wekelijks ingepland en kunnen verschillende vormen aannemen: een uiteenzetting of presentatie, een hands-on workshop of uitleg over een specifiek onderdeel. Deze masterclasses kunnen doorgaan op De MET, online of op verplaatsing.

 

© Copyright 2019 De MET

  • De MET Facebook
  • De MET instagram