PIJLERS

3

MET elkaar

Op De MET telt elke stem: de jouwe, die van je ouders, je medeleerlingen, je coach en het schoolteam. Samen werken we aan een fijne en veilige sfeer, waar iedereen zich goed kan voelen.

Op De MET zijn er geen jaarklassen maar kleine groepen van ongeveer 15 leerlingen van verschillende leeftijden. Je werkt op je eigen tempo en je kan samenwerken met oudere en jongere leerlingen. Elke dag staan we stil bij wat er leeft binnen de groep en bij hoe we samenleven op school: elkaar steunen en inspireren, samen vallen en weer opstaan, naar elkaar luisteren en samen afspraken maken.

We leren van elkaar, door het presenteren van onze uitdagingen, door samen te werken, door elkaar uitleg te geven, door op de klas- of schoolraad te bespreken hoe we van de school een steeds betere leer- en leefplek maken. Maar leren doe je niet enkel op school, dat doe je ook daarbuiten. Daarom bouwen we samen aan een MET-netwerk van mensen en plaatsen waar jij kan bijleren. We leggen links met de buurt, de stad en haar bewoners, met bedrijven, met andere culturen en leefwerelden. De uitdagingen die je aangaat, beperken zich zelden tot je leven op school of thuis. Zo wordt leren levensecht.

De MET wil een open leer- en groeiplek worden in de buurt, van de buurt en voor de buurt. We dromen van een levendige buurtbar die uitgebaat wordt door jongeren, van startende ondernemers om samen uitdagingen aan te gaan, van een samenwerking met een ouderen- en kinderwerking, van open ateliers waar je na de schooluren kan werken en leren. We zoeken in samenwerking met de stad Leuven naar een locatie waar dit allemaal mogelijk wordt.

© Copyright 2019 De MET

  • De MET Facebook
  • De MET instagram