VISIE

Bij De MET gaan we ervan uit dat iedere mens van nature leergierig, creatief en nieuwsgierig is...

... en dat leren het best gebeurt vanuit jouw eigen persoonlijkheid: "Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat interesseert mij? Wat doe ik graag?".

Om levenslang, gemotiveerd te leren is er volgens ons keuzevrijheid nodig over de leerinhoud en -methode.

We vinden dat je zelf verantwoordelijkheid moet leren op te nemen voor je eigen leerproces. Onze coaches en experts begeleiden je daarbij.

Leren gebeurt op een natuurlijke manier met medeleerlingen van alle leeftijden. 

Coaches, ouders en experts leren jou de vaardigheden aan die nodig zijn om een leven lang te leren, om vredevol samen te leven met anderen, om respectvol om te gaan met elkaar en met de omgeving. Zij geven hierin zelf het goede voorbeeld.

We stimuleren creatief en kritisch denken.

Leren gebeurt niet op een eiland in een school maar in de wereld, binnen de samenleving, buiten de schoolmuren.

Je evalueert samen met je coach je eigen leerproces waarbij opbouwende feedback en motiverende gesprekken het uitgangspunt zijn, niet punten, examens of momentopnames.

We doen dit samen. Dat betekent dat we allemaal participeren aan het samenleven op De MET: leerlingen, coaches en ouders. Iedereen heeft een gelijkwaardige plaats.

Je volgt een individueel leertraject maar bent ook deel van een groep. De kracht van samenwerken, overleggen en samen sporten is cruciaal.

Wij zijn allemaal wereldburgers die zorg dragen voor onszelf, voor elkaar en voor onze omgeving. Ecologisch en duurzaam samenleven is een basiswaarde op De MET.

© Copyright 2019 De MET

  • De MET Facebook
  • De MET instagram