MUST HAVES

Pedagogische bekwaamheid
(of bereid om dit op korte termijn te behalen)
 
Growth mindset
 
Hands-on mentaliteit
 
Goesting om te pionieren
Growth mindset

Ik wil graag leren, ik omarm uitdagingen, ik houd vol bij tegenslagen, ik zie inspanning als iets wat erbij hoort, ik sta open voor kritiek, ik leer van en raak geïnspireerd door het succes van anderen

 

Pionieren

Baanbrekend werk verrichten, grote inspanningen leveren, experimenteren, falen als een optie zien, samen zoeken, samen aan de weg timmeren.

AANBOD

 • Je werkt voltijds in een schoolopdracht wat o.a. inhoudt dat je tijdens de schooluren voltijds aanwezig bent op de leerhub. Buiten deze uren werk je naar keuze op De MET of thuis om voor te bereiden, administratie te doen, mails te versturen, te overleggen, driehoeksgesprekken voor te bereiden en te doen, enz. Je neemt eveneens deel aan activiteiten buiten de schooluren zoals o.a. infomomenten voor nieuwe leerlingen, werkgroepvergaderingen, feestelijkheden. Deze activiteiten behoren eveneens tot je opdracht.

 • Je wordt vergoed volgens de barema’s voor leraar-regent van de Vlaamse overheid (301).

 • Je wordt opgenomen in een dynamisch team waarin feedback en open communicatie centraal staan. 

 • De MET is een plaats waar jouw leerproces en groeiscenario tijd krijgt om zich te ontplooien. 

 • Experimenteren, successen vieren en reflecteren wordt sterk aangemoedigd binnen de werking.

JIJ ALS LEERCOACH

 • Je staat volledig achter de pedagogische visie en de praktische uitvoering hiervan;

 • Je maakt gemakkelijk verbinding met kinderen en jongeren; 

 • Je begeleidt leerlingen om competenties te ontwikkelen;

 • Je hebt een growth mindset en gebruikt groeigerichte taal die leerlingen motiveert; 

 • Je reikt geen oplossingen aan, maar begeleidt leerlingen om zelf tot oplossingen te komen; 

 • Je coacht naar enthousiasme en ‘zin in leren’; 

 • Je vergroot het zelfvertrouwen en de veerkracht van de leerling; 

 • Je weet hoe je als coach impact hebt op het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling; 

 • Je maakt tijd voor het welbevinden van de leerling  én voor de dynamiek in de groep. Bijvoorbeeld tijdens de wekelijkse coachgesprekken, de dagstart, dagafsluit en de wekelijkse coachraad.

JIJ IN HET LEERPROCES

 • Je begeleidt en inspireert jongeren in hun challenges;

 • Je empowert leerlingen door in te zetten op hun capaciteiten en talenten;

 • Je hebt ervaring met differentiëren;

 • Je focust op het leerproces van leerlingen en kijkt procesgericht;

 • Je voert coachgesprekken waarin je samen reflecteert met de leerling over wat er goed en minder goed liep, over hoe de leerling het eventueel anders kan aanpakken;

 • Je begeleidt leerlingen zodat ze meer zelfkennis en zelfbewustzijn ontwikkelen

 • Je begeleidt leerlingen naar zelfsturing waarin ze hun verantwoordelijkheid en autonomie over hun eigen leerproces in handen nemen; 

 • Je zoekt mee met de leerlingen hoe ze de sleutelcompetenties en de eindtermen kunnen bereiken via challenges, inspiratiesessies en tredevakken;

 • Je gebruikt samen met de leerling actief de Voortgangsmonitor en de Challengemonitor om zo zicht te houden op het leerproces.

JIJ IN DE GROEP

 • Je werkt graag met (een groep) jongeren en rond groepsdynamiek;

 • Je kan goed om met diversiteit binnen groepen

 • Je weet hoe je als coach impact hebt op de groepsdynamiek en het welbevinden van de groep; 

 • Je geeft niet op als de relatie met een leerling niet meteen werkt, maar bedenkt steeds andere mogelijkheden om in verbinding te gaan; 

 • Je gebruikt groeigerichte taal;

 • Je krijgt energie als je leerlingen ziet groeien, zelfs al zijn dit kleine stappen. Je ziet deze kleine stappen en kan deze benoemen naar de leerling toe.

JE ALS EXPERT

 • Je bent expert in een bepaald leergebied bijvoorbeeld: talen, wiskunde, wetenschappen, kunsten, economie, historisch of ruimtelijk bewustzijn, enz. 

 • Jouw expertise maakt deel uit van de aanwezige kennis in het team en wordt naar afspraak ingezet in tredevakken, inspiratiesessies, challenges … ;

 • Flexibiliteit met betrekking tot verschillende leerinhouden is voor jou vanzelfsprekend;

 • Je hebt een brede interesse en wil deze verder ontplooien.

JE IN HET TEAM

 • Je bent een initiatiefnemer en krijgt energie van samenwerken;

 • Je bent leergierig;

 • Je bent een teamspeler;

 • Je wil jezelf blijven ontwikkelen en je reflecteert regelmatig over je eigen functioneren; 

 • Je werkt mee aan de uitbouw van De MET, nu en naar de toekomst toe.

ERVARING

 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het vernieuwende of methode onderwijs (lager of secundair).

 • Je hebt bij voorkeur ervaring of minstens affiniteit met de leeftijd 12-16 jaar.

We werken samen als team zodat ieders kwaliteiten benut worden. We zoeken samen naar oplossingen voor uitdagingen op ons pad. We bouwen samen een succesvolle organisatie uit.

Je hebt een passie voor jongeren en hebt zin hen te ondersteunen en begeleiden in hun leerproces. Je durft los te laten en blijft geloven in de capaciteit van elke jongere. Je bent positief ingesteld en gaat op zoek naar wat echt werkt om jongeren te helpen leren.

Je kent de sleutelcompetenties en de bijbehorende eindtermen. Je weet dat doelen op verschillende manieren behaald kunnen worden. Je wil hiermee actief aan de slag door leerlingen te helpen zoeken naar het verbreden en verruimen van hun competenties.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

© Copyright 2020 De MET