VISIE

Met de steun van

Waarom De MET

 

Onze wereld is in verandering. Levenslang leren wordt de norm. Daarom is het belangrijk dat je de goesting behoudt om te blijven leren, dat je de nodige vaardigheden hebt om snel en flexibel nieuwe kennis op te doen en om samen te werken met anderen. De MET biedt de juiste context om dit te leren. 

We leren overal en altijd en via verschillende kanalen. In De MET breng je al deze kennis en vaardigheden samen. Je leert kritisch kijken naar verschillende bronnen en je leert kijken vanuit verschillende standpunten. Daarom is het vanzelfsprekend dat we het leren niet beperken tot een schoolse context. We bouwen samen aan een lerend netwerk in De MET maar ook daarbuiten. 

Onze wereld is divers. Iedereen is uniek en heeft andere noden. Daarom behandelen we op De MET iedereen ongelijk en zoeken we voor iedereen een eigen aanpak en een eigen leerroute. Zo zorgen we voor een leeromgeving die jou motiveert en waarin jij kan groeien en bloeien. 

coachgroep-9773_edited.jpg

High Impact Learning

 

De MET is een leerhub met een unieke leeraanpak die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek dat bekend werd als het High Impact Learning (HILL)-model enerzijds en jarenlange praktijkervaring van praktijktoepassingen zoals de Agorascholen.

Agora Onderwijs

 

De MET is een Agora leerhub die deel uitmaakt van de verenging Agora Onderwijs. Het Agora Onderwijs formuleert een antwoord op de maatschappelijke vraagstukken waar we in het huidige onderwijsstelsel tegenaan lopen. De bedenkers van Agora willen een leeromgeving die jongeren motiveert en recht doet aan de verschillen tussen jongeren. Iedere jongere leert op zijn of haar manier.

Agora gaat over autonoom leren. Coaches begeleiden de leerlingen, zodat ze steeds meer eigenaarschap (leren) nemen over hun eigen leren. Samen met de coach bepaalt de jongere wat op een bepaald moment zinvol is en wat niet. Het gevolg is dat iedereen zijn eigen leerroute volgt.

Autonoom leren betekent niet ‘in je eentje leren’. Leren vindt altijd plaats te midden van en samen met anderen, binnen en buiten een groep. Die autonomie is onlosmakelijk verbonden met vrijheid én verbondenheid. Elke leerling garandeert die autonomie, vrijheid en verantwoordelijkheid ook voor zijn of haar medeleerlingen. Rekening houden met elkaar en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor elkaars autonomie en vrijheid. Kortom: vrijheid, maar geen vrijblijvendheid.

De coaches spelen een sleutelrol in deze dynamiek en in dit pedagogisch klimaat.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© Copyright 2020 De MET